HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

  1. Truy cập vào website www.giunquebavi.com tìm đến sản phẩm và đặt hàng
  2. Gọi điện đặt hàng qua số điện thoại: 0989.890.4900987.450.877
  3. Truy cập vào www.facebook.com/giunquebavi, comment hoặc inbox đặt hàng
  4. Truy cập vào www.youtube.com/giunquebavi comment đặt hàng
  5. Truy cập vào zalo Page: comment đặt hàng
  6. Bà con đến trực tiếp trang trại thăm quan và mua hàng.

www.giunquebavi.com – Vì Một Nền Nông Nghiệp Bền Vững!

Cảm ơn bà con đã tưởng tưởng ủng hộ sản phẩm và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường.