Chương trình Ưu đãi đặc biệt cho bà con đây ạ! Mua càng nhiều giá càng rẻ.

Giun Quế Giống (Sinh Khối)

Trên 5 tạ: 15.000đ/1kg

Dưới 5 tạ: 20.000đ/1kg

Bà con lưu ý mật độ thả giống tiêu chuẩn là 25kg sinh khối/1m2 nhé.

Phân Giun Quế / Phân Trùn Quế

Trên 10 tấn: 2.700đ/1kg

Từ 1-10 tấn: 3.000đ/1kg

Dưới 1 tấn: 5.000đ/1kg

www.giunquebavi.com – Vì Một Nền Nông Nghiệp Bền Vững!

Cảm ơn bà con đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường.